De NEZV

Wat is de NEZV?

NEZV staat voor Nederlandse Exotische Zoogdieren Vereniging.

Wij hebben als doelstelling het bevorderen van de samenwerking tussen houders van exotische zoogdieren. Hierbij zijn de speerpunten het komen tot een verantwoord houderschap waarbij het welzijn van de gehouden dieren voorop staat. Zowel op individueel niveau maar ook om te zorgen dat een soort als zelfstandige populatie in gevangenschap kan blijven bestaan.
Wij zullen ook een aanspreekpunt vormen voor de diverse overheden en media.

NEZV-site